اصطلاحات و ضرب المثل(بخش یک) - ....داستان کوتاه انگلیسی.شعر.اصطلاحات.ضرب المثل...
X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1389
اصطلاحات و ضرب المثل(بخش یک)

Justice forbids شرط انصاف نیست       

To lose unluckily مفت از دست دادن      

To run the hazardدل به دریا زدن       

To have a bad memoryفراموشی داشتن      

To go back on one’s bargainدبه کردن       

Thank you for your kindnessسایه شما کم نشود      

One hand makes no noise             یک دست صدا ندارد                   

He doesn’t care a figعین خیالش نیست         

Breach of trustخیانت در امانت                 

He came roundحالش جا اومد        

To forfeit one’s chanceپا به بخت خود زدن       

I count on you  به امید شما هستم